Polskie malarstwo naiwne w Muzeum Śląskim

Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza na dwie ekspozycje polskiego malarstwa naiwnego. To propozycja dla każdego, kto ceni sztukę zrozumiałą.

Galeria Plastyki Nieprofesjonalnej- Muzeum Śląskie w Katowicach

Ta stała wystawa bazuje na bogatej kolekcji, zgromadzonej przez Dział Plastyki Nieprofesjonalnej. Zajmuje się on badaniem sceny niezawodowych twórców, zwłaszcza unikalnego zjawiska amatorskiego ruchu plastycznego, wyjątkowo prężnego na Górnym Śląsku. Kolekcja obrazuje kontekst historyczny, kulturowy i tożsamościowy, ale nie obejmuje jedynie twórców śląskich. Na wystawie można zobaczyć również prace Stanisława Zagajewskiego, Eugeniusza Brożka, Franciszka Adamika i Włodzimierza Czerwy. Ekspozycja oparta jest na motywie pracy pod ziemią, tym wyraźniejszym, iż Muzeum Śląskie mieści się w byłej kopalni, także w jej części podziemnej. Kopalnia zaś jest nierozerwalną częścią śląskiej tożsamości, na którą składa się Bóg, praca, rodzina. Uosobieniem tej triady jest szyb kopalniany, symbolicznie łączący pracę pod ziemią z niebem. Ściśle związany z pracą górnika jest kult św. Barbary, której wizerunek jest licznie reprezentowany w pracach amatorskich twórców. Pierwsza część wystawy dotyczy kopalni i górnictwa, przybliża trud podziemnej pracy, co najlepiej oddaje obraz “Skarbnik rzeźbi świętą Barbarę” Bronisława Krawczuka. W drugiej części ekspozycji przedstawiono to, co nad ziemią ważne dla górnika: rodzinę, dom, nieodłączny ogródek, jak na obrazach Pawła Wróbla. Prace jarzą się kolorami, pokazują świat idealny, widać wielkie przywiązanie do codziennego życia. Ostatni sektor poświęcono duchowości. Co ciekawe, w przedstawionych pracach można znaleźć inspiracje spoza kręgu tradycji chrześcijańskiej, sięgające do legend czy run. Kuratorką wystawy jest Sonia Wilk, teoretyczka sztuki, badaczka sztuki nieprofesjonalnej, uczestniczka licznych seminariów i konferencji w tej dziedzinie, kierowniczka Działu Plastyki Nieprofesjonalnej w Muzeum Śląskim.

Sztuka zwana naiwną i co dalej…- Muzeum Śląskie w Katowicach

Wystawa jest kontynuacją i uzupełnieniem wystawy stałej dotyczącej sztuki nieprofesjonalnej, jej kuratorką jest również Sonia Wilk. Ściśle wiąże się z wydaną 25 lat temu książką “Sztuka zwana naiwną” Aleksandra Jackowskiego. Na wystawie zobaczyć można wszystkich artystów, o których wspominał autor, ale wzbogacono ją o prace współczesne, dorównujące siłą przekazu tym wymienionym. Dowodzi również wpływu Jackowskiego na tworzenie kolekcji muzealnych amatorskiej sztuki. Ekspozycja pokazuje kilka głównych nurtów. Najbardziej znani klasycy, tacy jak Nikifor, Teofil Ociepka czy Stanisław Zagajewski to jeden z nich. Kolejny to prace artystów zaangażowanych społecznie i komentujących rzeczywistość: Bronisława Krawczuka, Stanisława Żywolewskiego czy bardziej współczesnego Damiana Stachowskiego. Zupełnie czym innym są dzieła skupionych na sobie twórców oraz artystów, których prace zachwycają estetyką. Oprócz obrazów pokazano rysunki, rzeźby, a nawet gobeliny.

Wystawa trwa od 18.01.2020 do 31.05.2020 i przeznaczona jest dla widzów powyżej 16 roku życia.